Vilka regler gäller för elsparkcyklar?

Vilka regler gäller för elsparkcyklar?

Bästa elsparkcykeln 2022 - Bäst i test Läsning Vilka regler gäller för elsparkcyklar? 4 minuter

Lagar och regler

Elsparkcyklar går under kategorin ”eldrivna cyklar” och klassas i dagsläget som cykel, detta kan komma att ändras inom snar framtid då transportstyrelsen ser över krav för dessa eldrivna fordon som tagit marknaden med storm de senaste åren. I första hand är det viktigt att du som ägare av en elsparkcykel läser på om lagar och regler så att du vet vad som gäller för dig som förare. Är du osäker är du alltid välkommen till oss för rådgivning. 

 

Huvudsakliga regler för elsparkcyklar

Elfordon utan trampor (elsparkcykel, elscooter, one wheel) får ha maxhastighet 20 km i timmen och får inte gå snabbare än den statta hastigheten utan klassas då som olovlig körning om det är utanför inhägnat område. Elsparkcykeln ska ha motoreffekt på 250 watt. 

Andra regler som gäller elsparkcykel med elassistans som avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Det kan komma att gälla vissa modeller och ses över i dagsläget, därför är det viktigt att kolla upp modeller innan köp.
Vart ska du köra din elsparkcykel?
 • Cykelbanor är de körbanor som gäller för elscootrar och andra elfordon som mopedklass II. Finns det ingen cykelbana får du hålla dig till höger om körfältet till dess att du kommer till en cykelväg. Elsparkcyklar med motoreffekt över 250W får köras i inhägmat område.
 • Är du osäker på vart du får köra kan du alltid kontakta trafikverket. 

Enligt lag måste en elsparkcykel alltid ha

 • Ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
 • Broms/bromsar
 • Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.

  En elsparkcykel ska ha:

 • Motoreffekt på 250W
 • Maxhastighet på 20km/h
 • En lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
 • Strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
 • Röd reflex baktill
 • Vit reflex framtill
 • Vit eller orangegul åt sidan.

Hjälmkrav

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de kör elsparkcykel. Detta gäller också om de kör inom inhägnat område. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas. Inget krav på hjälm om elsparkcykeln har motoreffekt på 250W och maxhastighet på 20 km/h, detta kan komma att ändras på modeller som är kraftfullare. Läs därför på om lagar och regler.


Passagerare

På en elsparkcykel/elscooter får det inte färdas flera personer än vad elsparkcykeln är byggd för. Elsparkcyklar är till exempel avsedda för endast en person och det är därför inte tillåtet att ta med någon passagerare på dessa fordon.
 

Sammanfattning

Regler som gäller för lovlig körning är 250W motor och hastighet på 20km/h. Elsparkcykar med starkare motoreffekt för köras, men i inhägnat område.

Ditt fordon ska ha fungerande broms, ringklocka, fram- och baklyktor samt reflexer. 

Barn och ungdomar under 15 år måste ha hjälm, alla över rekommendaras starkt att ha hjälm då detta är en eldriven motor som kör i höga hastigheter. Läs mer om “olyckor på elsparkcykel” i ett annat blogginlägg, så att du kan undvika faran och känna dig mer säker när du kör.

Elsparkcykeln är endast byggd för en person, därför får ingen skjutsa eller blir skjutsad. Detta kan komma att bötfällas för samtliga på elscootern. Läs mer om våra produkter nedan och kör säkrare på cykelbanorna.