Not all heroes wear a cape

Not all heroes wear a cape

 

Mikromobilitet är här för att stanna. Men i en så pass ung bransch som denna är det mycket som inte fungerar riktigt som det ska och dessvärre finns det många oseriösa aktörer som utnyttjar detta och kunskapsbristen som råder på marknaden. Detta förstör för de leverantörer, återförsäljare och servicepartner som gör sitt bästa för att hjälpa de som drabbas i första hand… nämligen konsumenterna och slutkunderna. 

Därför har vi gjort ett par åtgärder som träder i kraft fredagen den 16e juni. Det ska helt enkelt inte löna sig att agera så oprofessionellt som många aktörer i dagsläget gör. 

 

”För att identifiera problemet och vår situation så rakt och tydligt som möjligt. Det finns alldeles för många återförsäljare som säljer skitprodukter. När dom sedan har skickat godset (i vissa fall knappt det) och pengarna kommit in på kontot försvinner allt ansvar mot sin kund. Kvar står då en lurad, förvirrad och förtvivlad kund som i veckor, månader försökt få tag i återförsäljaren. Därefter kommer dom raka vägen till oss och förväntar sig mirakel där vi står utan någon möjlighet att varken beställa reservdelarna, felsöka felen korrekt eller få ta i leverantören."

Säger Sebastian, driftansvarig Urbancorner 

Val av leverantörer och samarbetspartners

Vi kommer endast ta in och reparera utvalda varumärken eller modeller. Detta är någonting Urbancorrner tidigare har haft som riktlinje. Skillnaden är att detta mycket tydligare kommer kommuniceras ut mot kund. Vilka modeller vi arbetar med och vad vi arbetar med. 

Mer information kring val av leverantörer och samarbetspartners kommer finnas på urbancorner.se. Informationen kommer uppdateras 15 juni.

 

Prisjustering

Då den ekonomiska lägesbilden i omvärlden har förändrats kommer vi från 16 juni justera våra priser. Vissa åtgärder kommer bli några procent dyrare medans andra åtgärder billigare. Vi har arbetat med att kartlägga tiden ett specifikt ärende tar och därifrån fastställt kostnaden. 

Mer information kring prisjustering kommer finnas på urbancorner.se. Informationen kommer uppdateras 15 juni.